คลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://www.konchangfuns.com

รับแปลเอกสาร SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูล รับสรุปผลวิจัย
  -  รับปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
  -  รับแปลเอกสาร SPSS
  -  รับเก็บข้อมูล แจกแบบสอบถาม
  -  รับทดสอบหาค่า IOC
  -  รับหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha)
  -  รับแก้ไข / ทำบทที่ 1 , 2 , 3
  -  รับแก้ไข / ทำบทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล SPSS
  -  รับแก้ไข / ทำบทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล
  -  รับเขียนบทความวิชาการ
  -  รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับสรุปผลวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสิถิติเพื่อการวิจัย เช่น ANOVA, F-test, T-test,หรือ วิเคราะห์ข้อมูล SPSS ด้วยวิธี Multiple Regression, Logistic Regression, Multiple Comparisons, Forecasing, Path analysis, Cluster Analysis, Chi Square , Pearson's Correlation


งานเร่ง งานด่วน งานรีบ ถูกต้อง รวดเร็วติดต่อ  คุณ ธีร์
Tel.  084-5409123
E-mail : thesisabc123@gmail.com
http://www.konchangfuns.com
http://thesisabc.blogspot.com

Tags รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปงานวิจัย วิจัยตลาด รับทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ การศึกษาอิสระ วิเคราะห์ spss รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูล พิษณุโลก เชียงใหม่ ลำปาง ชลบุรี ระยอง งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิเคราะห์spss รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย เชียงใหม่ รับทำ spss รับทำงานวิจัย รับทำงานวิจัยอิสระ ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำแผนธุรกิจ ชลบุรี รับทําปัญหาพิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสารงานวิจัย